ராகம் ஜோக்-1

அஷ்வினி பிடே தேஷ்பாண்டே பாடும் இந்த க்யால் + தரானா ராகம் ஜோக்-ல் அமைந்துள்ளது.

ராகம் ஜோக் இரவு பாடப்படும் ராகம். பெரும்பாலும் சிருங்கார ரசத்திற்கு இந்த ராகத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

மலையாள மொழிப் பாடல்களான ‘பிரமதவனம் வீண்டும்’ , ‘பறையான் மறந்ந பரிபவங்கள்’ இந்த ராகத்தில் அமைந்தவை. தமிழில், ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் இசையமைப்பில் ‘நியூ’ படத்தில் வரும் ‘ஸ்பைடர்மேன்’ என்ற பாடலும் இதே ராகத்தில் அமைந்துள்ளது.

If the video doesn’t play click on the title of the video
If the video doesn’t play click on the title of the video

ராகம்/பாடல்கள் தேர்வு: தேஜஸ்ரீ ஜெயகாந்த்